Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi bir yanda Şirket merkezi “Barış Mah. Görgülü Sk. Yeşil Vadi Konakları A Blok No:4 İç Kapı No: 26 Beylikdüzü, İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 404331-5 sicil no ile kayıtlı, Beylikdüzü VD nezdinde 0111235649 vergi no ile kayıtlı bulunan ve 0011123564900001 MERSIS numarasını haiz Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket (“AkademiFR”) ile diğer yanda ve iletişim bilgilerini kullanıcı hesabı (üyelik hesabı) oluşturmak üzere sisteme tanımlamış kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir.

AkademiFR, www.akademifr.com uzantılı web sitesinin, mobil uygulamasının ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “İnternet Sitesi”) tüm haklarının sahibidir. Kullanıcı’nın AkademiFR tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişimi ve bunları kullanması işbu Üyelik Sözleşmesi’ne uymasına bağlı olup; Kullanıcı İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  1. Kullanıcı Hesabı

AkademiFR İnternet Sitesi’ni daha geniş kapsamda kullanabilmek ve bunlarda geniş kapsamda gezinebilmek, sunulan ve/veya zaman zaman sunulabilecek ücretsiz hizmetlere erişebilmek ve hizmet satın alabilmek için Kullanıcı’nın bir üyelik hesabı oluşturması gerekmektedir. Kullanıcı hesabını oluştururken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğundan ve belirlediği kullanıcı şifresinin güçlü bir şifre olmasından, korunmasından/saklanmasından bizzat ve münhasıran sorumludur. Kullanıcının kullanıcı hesabına giriş bilgilerinin üçüncü kişiler ile paylaşıldığının, kullanıcı hesabının Kullanıcı dışında üçüncü kişilere kullandırıldığının ve/veya Kullanıcı tarafından Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir biçimde aykırılığın tespiti halinde AkademiFR her türlü hukuki hakkını saklı tutmak suretiyle Kullanıcı’ya sunduğu tüm hizmetleri derhal ve geri dönüşsüz olarak sonlandırarak söz konusu kullanıcı hesabını kapatmak konusunda münhasır takdir yetkisini haizdir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca AkademiFR Kullanıcı tarafından kendisine sunulan verileri doğru ve güncel tutma yükümlülüğü taşımaktadır. Bu itibarla AkademiFR’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Kullanıcı’nın AkademiFR ile doğru ve güncel verilerini paylaşması ve bahse konu verilerde meydana gelebilecek değişiklikleri kullanıcı profil sayfasından veya AkademiFR’nin Kullanıcı’ya bildirilen iletişim kanallarından güncellemesi gerekmektedir. AkademiFR Kullanıcı tarafından kendisine iletilen verilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit etmemekte olup, buna ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Hizmetler

AkademiFR, Kullanıcılara kullanıcı hesabı oluşturarak ve satın alma başta olmak üzere ilgili sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirerek istifade edebilecekleri yazılı, görsel, işitsel dokümanlar, video, podcast, canlı sesli ve/veya görüntülü dersler vb. birçok içeriğe erişim olanağı sunmaktadır. AkademiFR münhasır takdirine bağlı olarak zaman zaman Kullanıcı’ya ücretsiz içerik sunabilecektir, ancak AkademiFR’nin böyle bir yükümlülüğü ve taahhüdü bulunmamakta olup, AkademiFR tarafından kullanıcılara sunulan ürün ve hizmetlerden İnternet Sitesi’nde ilan edilen ücretlerin ödenmesi karşılığında faydalanılabilecektir. Satın alınan ürün ve hizmetlerin içeriği İnternet Sitesi’nde belirtildiği biçime olup, bunların Kullanıcı’nın erişimine açık bulunacağı süre de Kullanıcı’ya bildirilmektedir. Bu sürenin sonunda AkademiFR önceden hiçbir bildirim yapmakla yükümlü olmaksızın Kullanıcı’nın ilgili içeriklere erişimini sonlandırabilecektir. AkademiFR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satın alınması öncesinde bunların kapsamı, ücreti, erişim süresi hakkında AkademiFR tarafından Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirme yapılmakta ve ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması talep edilmektedir.

Toplu alım, kurumsal alım, hediye alımı vb. şekillerde başkası lehine alım gerçekleştirilen durumlarda alımı gerçekleştiren taraf işlemi tamamlayabilmek için kullanıcı hesabı açmış olsa dahi ilgili AkademiFR ürün ve hizmetlerine bizzat erişim sağlayamayacak, AkademiFR tarafından bu ürün ve hizmetlere erişim hakkı; satın alma işlemi esnasında satın almayı gerçekleştiren taraf ile paylaşılacak erişim yöntemini (hediye kuponu/kodu vb.) kullanarak AkademiFR İnternet Sitesi’ne erişim gerçekleştiren, lehine alım gerçekleştirilen tarafa sağlanacaktır.

  1. Üçüncü Taraf Uygulama ve Cihazları

AkademiFR tarafından sunulan ürün ve hizmetler üçüncü taraf uygulamaları ve cihazları ile entegre edilebilecek olup, ilgili üçüncü taraf uygulamaları ve cihazlarının kullanılması Kullanıcı ve bahse konu üçüncü taraf arasındaki ek koşullara tabi olabilecek, bu bağlamda AkademiFR’nin her ne nam ve sıfat ile olursa olsun sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. AkademiFR tarafından sunulan ürün ve hizmetlere kesintisiz ve eksiksiz erişim için gerekli uygulama ve programların Kullanıcı’nın içeriklere erişim için kullandığı cihazlarda mevcudiyeti ve güncel durumda bulunması Kullanıcı’nın münhasır sorumluluğundadır.

  1. Hizmetlerde Değişiklik

AkademiFR Kullanıcılara en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek amacıyla kullandığı teknolojilerde, ürün ve hizmetlerde, bunların sunulma biçim ve yöntemlerinde, ürün ve hizmete dahil olan edimlere ilişkin takvimlerde, genel işleyiş kurallarında, prosedürlerde, ücret politikalarında, ve yürürlükteki mevzuatın ve güncel koşulların gerekleri uyarınca yasal metinlerde teknolojik, sosyal ve ekonomik gereklilikler doğrultusunda ve her halükarda münhasır takdirine bağlı olarak, Kullanıcıların haklarını korumaya maksimum özeni göstermek suretiyle zaman zaman kısmi veya bütüncül değişiklikler ve güncellemeler yapma yetkisini haizdir. Bu durum AkademiFR’nin ürün ve hizmetlerini satın alan ve/veya bunlardan istifade eden taraflar için sözleşmede ve sözleşmesel yükümlülüklerde esaslı değişiklik olarak yorumlanamayacak ve anılan taraflara sözleşmeyi sonlandırma hakkı vermeyecektir. Kullanıcılar işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kurulma anında AkademiFR tarafından ilan edilmiş ve ilerleyen zamanda ilan edilebilecek olan yasal metinleri, açıklama ve aydınlatma metinlerini, politika ve prosedürleri ve her türlü bilgi ve yasal metni ve bunlarda yapılabilecek değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle bizzat yükümlü olup, AkademiFR tarafından internet sitesinde ilan edildiği anda bunlarla bağlı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu bağlamda AkademiFR tarafından yapılabilecek değişiklik, güncelleme, yenileme, test çalışmaları, bakım vb. çalışmalar bağlamında, AkademiFR tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişim sağlanan İnternet Sitesi, mobil uygulamalar ve sair platformlarda geçici kesintiler meydana gelebilecek, resmi otorite kararları ve üçüncü taraf saldırıları nedeniyle belirli süre hizmet verilemeyebilecek, ilan edilen ürün ve hizmet bedelleri zaman zaman AkademiFR’nin münhasır takdirine bağlı olarak değiştirilebilecek ve güncel ürün ve hizmet bedelleri ilan edilecektir. AkademiFR fikri mülkiyet hukukundan doğan yükümlülükleri ve sözleşmesel yükümlülükleri uyarınca kimi içeriklerin erişimine son verebilecektir. Bu bağlamda meydana gelebilecek değişiklikler için AkademiFR hiçbir şekilde önceden bildirim yapma yükümlülüğü altında bulunmamakta olup, bu hususlar hiçbir şekilde AkademiFR’ye atfedilebilecek bir kusur veya kanuni/sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali anlamı taşımayacak; AkademiFR ürün ve hizmetlerini satın alan ve/veya kullanan Kullanıcıların bu bağlamda ücret iadesi talebinde bulunma hakkı bulunmayacaktır.

AkademiFR ürün/hizmetlerin hatasız olacağını, sürekli sağlanacağını ve/veya ürün/hizmetlerin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. AkademiFR ürün ve hizmetleri kişisel gelişim ürünü niteliğini haiz olup, AkademiFR bu bağlamda herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların erişimine açılan/açılacak içerikler bir kişisel gelişim faaliyeti olarak Kullanıcıların kendilerini geliştirmeleri amacıyla oluşturulmuştur. AkademiFR bu bağlamda, Kullanıcılara sunulan içeriğe dair bilimsel doğruluk taahhüdünde bulunmamaktadır.

AkademiFR kendi ağır kusuru veya kastının bulunduğu durumlar dışında, Kullanıcı’nın uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  1. Fikri Mülkiyet

Kullanıcı’nın AkademiFR’nin İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklere erişim hakkı, bu içeriklerin bizzat kendisi veya bir üçüncü kişi tarafından kendisi lehine gereğince satın alınmış olması koşuluyla, ilgili sözleşmelerde belirtilen ve AkademiFR tarafından ilan edilen süre boyunca geçerli olacaktır. Kullanıcı’nın üyelik hesabı oluşturması, hediye, indirim, toplu/kurumsal alım vb. sebeplere dayanarak üye girişi yapması ve/veya AkademiFR’den ürün/hizmet satın alması kendisine hiçbir şekilde içerikler üzerinde lisans hakkı bahşetmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. AkademiFR İnternet Sitesi’nde erişim sağlanan tüm içeriklere ilişkin tüm telif ve sair fikri mülkiyet hakları, aralarındaki anlaşma uyarınca, AkademiFR ve/veya içeriğin üretilmesine katkı sağlayan iş ortaklarına; AkademiFR internet sitesinde bulunan tüm logolar, işaretler, görseller, ticari markalar, hizmet markaları, ticaret unvanı ve alan adları münhasıran Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi’ne veya AkademiFR’ye lisans veren taraflara ait olup; Kullanıcı’nın bu bağlamda her ne nam ve sıfat altında olursa olsun hiçbir hakkı bulunmamaktadır.  Kullanıcı AkademiFR tarafından erişimine açılan ve üye girişi yaparak ya da yapmadan her ne şekil ve sebeple olursa olsun kullanıcı bilgi ve şifrelerini, AkademiFR İnternet Sitesi ve ürün/hizmetlerin sunulduğu başkaca platformlar vasıtasıyla eriştiği hiçbir içeriği, içeriklere erişim bağlantılarını çoğaltma, dağıtma, yayınlama, satma ve başkaca biçimde bunlar üzerinde fikri mülkiyet haklarını ihlal edici tutum ve davranışta bulunma hak ve yetkisine sahip değildir.

  1. Ödemeler ve Cayma Hakkı

AkademiFR tarafından Kullanıcılardan alınacak ödemelerin tahsili Kullanıcı tercihi doğrultusunda Kullanıcı’ya bildirilen AkademiFR banka hesaplarına havale/EFT yoluyla veya AkademiFR’nin elektronik ödeme kuruluşu olan iş ortakları ile yaptığı işbirliği yoluyla güvenli bir şekilde, tahakkuk eden ücretin anılan kuruluşlarca AkademiFR adına tahsil etmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ödemenin gereğince gerçekleşmesi AkademiFR ve hizmet alımı gerçekleştiren Kullanıcı arasında mesafeli satış sözleşmesinin gereğince kurulmasına ilişkin esaslı unsurlardan olup, AkademiFR’nin Kullanıcı’ya seçilen ürün/hizmeti sunma yükümlülüğü bu unsurun gereğince yerine getirilmesi neticesinde doğacaktır. Ürün/hizmet alımı bu işlemi gerçekleştirenin kendisi lehine yapılabileceği gibi üçüncü kişiler lehine de yapabilecek olup, kurumsal alım, toplu alım, hediye alımı hususlarına ilişkin detaylı bilgi mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmektedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrı maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkının istisnaları olarak düzenlenmiş olup; bu bağlamda AkademiFR tarafından Kullanıcı’ya sunulan ürün/hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır. Şu kadar ki; Kullanıcı’nın satın alım neticesinde erişim hakkı kazandığı ürün/hizmete ilişkin hiçbir içeriğe erişim sağlamamış, hiçbir materyali görüntülememiş ve/veya kendi cihazlarına kaydetmemiş ve hiçbir video ve/veya ses içerikli materyali izlemeye başlamamış olması halinde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde AkademiFR’ye info@akademifr.com e-posta adresi yoluyla cayma bildirimi yaparak ücret iadesi talebinde bulunabilecek ve AkademiFR cayma beyanının kendisine ulaştığına dair Kullanıcı’yı e-posta ile bilgilendirecektir. Bu durumda Kullanıcı tarafından cayma bildirimine konu satın alma işlemi için yapılan ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın AkademiFR tarafından, satın alma işlemi sırasında başvurulan ödeme yöntemi ile satın alımı yapan kişiye iade edilecektir. İade süresi ilgili ödeme yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Hediye, toplu alım ve/veya kurumsal alım işlemleri bakımından satın alma işlemini gerçekleştirenin işbu fıkrada düzenlenen koşulların mevcudiyeti şartıyla cayma hakkını kullanması halinde AkademiFR’nin lehine alım yapılmış Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, cayma hakkının kullanılması neticesinde lehine alım yapılan Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü sonuçtan bu hakkı kullanma talebinde bulunan satın alma işlemini gerçekleştiren taraf sorumlu olacaktır. Bu şekilde cayma hakkının kullanıldığı anda lehine alım yapılmış Kullanıcı’nın iletişim bilgilerini AkademiFR ile paylaşmış olduğu durumlarda AkademiFR cayma hakkının kullanıldığına dair lehine alım yapılmış Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

  1. Kullanıcı Deneyimi ve Destek

Kullanıcı her türlü soru ve sorunlarına ilişkin AkademiFR internet sitesinde “SSS/Sıkça Sorulan Sorular” bölümüne başvurabilecek, burada yer alan açıklamaları ilgili durum/konu bağlamında kendisi için yeterli bulmadığı durumlarda yine internet sitesinde yer alan iletişim bölümlerinden ve/veya info@akademifr.com e-posta adresi yoluyla soru ve taleplerini yönlendirebilecektir. AkademiFR en kısa sürede ve her halükârda makul bir sürede kendisine yöneltilen soru ve taleplere yanıt verecektir.

Kullanıcı, AkademiFR ile sosyal medya hesapları kanalıyla iletişime geçmesi ve soru ve/veya taleplerini AkademiFR’ye bu yollarla yöneltmesi durumunda kişisel verilerini ilgili veri sorumlularına kendi rızası ile aktarmış olacaktır. AkademiFR tarafından Kullanıcı’ya aynı kanal yoluyla yanıt verildiğinde Kullanıcı kişisel verilerinin ilgili üçüncü taraf veri sorumlusuna/sorumlularına aktarılmasına açık rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması

AkademiFR internet sitesi ziyaretçilerinin AkademiFR ürün ve hizmetlerini inceleyebilmesi, satın alabilmesi ve/veya bunlardan faydalanabilmesi ve bu bağlamda AkademiFR’nin yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla AkademiFR tarafından yürürlükteki mevzuata uygun biçimde hassasiyetle ve gizlilik politika ve prensiplerine maksimum özen ile tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmekte ve bu bilgilerin gizliliğinin muhafazası için her türlü tedbir alınmaktadır. Kullanıcı’nın kişisel verilerini bizzat alenileştirmesi durumunda AkademiFR’nin bu bağlamda sorumluluğu bulunmamaktadır. AkademiFR’nin gerekli tedbirleri almasına rağmen internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde AkademiFR’nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

AkademiFR üye/kullanıcı bilgilerini, idari makamlarca ve yargı mercilerince bu bilgilerin gereğince talep edilmesi halinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca talep eden makama taleple sınırlı olarak açıklayabilecektir.

Kullanıcı, AkademiFR’ye sunduğu ve ürün/hizmetten istifade etmesi için bilinmesi gerekli olan ad, soyad vb. bilgilerin erişimine açılan ürünü/hizmeti sunacak kişi/ler ile paylaşılacağını bildiğini, bunun AkademiFR’nin sözleşmesel yükümlülüklerini gereğince ifa edebilmesi için esaslı bir unsur olduğunu, bu itibarla bu bilgilerinin anılan kişi/ler ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin kabulü ile Kullanıcı AkademiFR’nin “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası”nı okuyup anladığını kabul etmektedir.

  1. Sözleşme’nin Süresi ve Sona Ermesi

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından kullanıcı hesabı oluşturma onayının verilme anında yürürlüğe girer ve Taraflardan herhangi biri tarafından üyeliğin sonlandırılması veya Kullanıcı’nın erişimine sunulan ürün/hizmetlerin erişim süresinin sona ermesi veya başkaca bir biçimde ve/veya sebeple münhasıran AkademiFR’nin bu içeriklere erişimin sona erdirilmesi ile, başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. AkademiFR’nin münhasır takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini ve/veya içerik erişimini önceden bir sebep bildirilmeksizin ve bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkı bulunmakta olup, bu durumda Kullanıcı’nın her ne nam ve sıfat altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunma hakkı söz konusu değildir.

Kullanıcı münhasır takdirine bağlı olarak AkademiFR’nin satın alınan içeriklere erişim için kendisine sunduğu sürenin sona ermesinden önce kullanıcı hesabını iptal ederek üyeliğini tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Kullanıcı, hesabının sona erdirilmesine ve üyeliğin iptaline dair talimat verildiği anda iptal işlemi gerçekleşerek Kullanıcı’nın içeriklere ve hesaba erişimi geri dönüşsüz olarak sonlanacaktır. Bu durumda AkademiFR’den hiçbir ücret iadesi, alacak, zarar ve her ne nam ve sıfat altında olursa olsun başkaca ödeme talep edemeyecektir.

Kullanıcı’nın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespiti halinde AkademiFR yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla aykırılığın kendisine atfedilebileceği muhatapla tüm sözleşmesel ilişkisini önceden hiçbir bildirim yapmaksızın derhal ve tek taraflı olarak sonlandırma ve ilgili muhatabın ve varsa lehine alım yaptığı sair kullanıcıların tüm içerik erişimlerini önceden hiçbir bildirim yapmaksızın derhal ve tazminatsız olarak tek taraflı sonlandırma veya ilgili kullanıcı hesabını geçici veya kalıcı olarak askıya alma/dondurma, üyelik iptali yapma, muhatabın satın almış olduğu hizmetleri kısmen ya da tamamen dondurma ve/veya iptal etme hakkını haizdir. Bu durumda bahse konu muhatap ve varsa lehine satın alım yapılmış kişi AkademiFR’ye ücret iadesi dahil hiçbir hak ve talep ileri süremeyecek olup, AkademiFR bu bağlamda doğmuş ve doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararını aykırılığın kendisine atfedilebileceği muhataptan talep etme hakkını haizdir. Kullanıcı’nın AkademiFR ile sözleşmesel ilişkisi bağlamında yürürlükteki mevzuata ve hukuka aykırılık teşkil edecek tutum ve davranışlarından dolayı AkademiFR hiçbir şekilde sorumlu olmayacak; bu bağlamda uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı AkademiFR söz konusu Kullanıcı’ya rücu etme hakkını haiz olacaktır.

  1. İrtibat, Yetkili Yargı Yeri, Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme ve Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişki bağlamında Kullanıcı’ya yapılacak her türlü bildirim kullanıcı hesabı oluşturulması sırasında AkademiFR’ye bildirilen e-posta adresine yapılacak, bu bildirimler Kullanıcı’ya ulaşıp ulaşmadığından ya da Kullanıcı’nın e-postalarına geç erişim sağlamasından bağımsız olarak AkademiFR tarafından gereğince gönderilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacak ve geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracak olup, Kullanıcı işbu Sözleşme’ye verdiği onay ile bu hususu kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Güncelleme Tarihi: 1.10.2022