Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1.   KONU

Bu Form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ve hizmetlerin Satıcı tarafından Alıcı’ya satışı ve teslimi/sunulması ile ilgili olarak Alıcı’nın bilgilendirilmesine ilişkin olarak düzenlenmiştir.

 

  1. TARAFLAR

 

Satıcı

Ticari Unvan     : Akademi Fr Yabancı Dil Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                 : Barış Mah. Görgülü Sk. Yeşil Vadi Konakları A Blok No:4 İç Kapı No: 26 Beylikdüzü, İstanbul

Telefon              : 0535 694 49 29

E-posta              : info@akademifr.com

Web sitesi         : www.akademifr.com

MERSIS No      : 0011123564900001

Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No        : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 404331-5

Vergi Dairesi, Vergi No                                   : Beylikdüzü VD, 0111235649

 

Alıcı

Adı, Soyadı/Ticari Unvanı       : [__]

Adresi/Şirket Merkezi              : [__]

Telefon No                                : [__]

E-posta                                      : [__]

TCKN/Vergi No                       : [__]  

Fatura Adresi                            : [__] 

Teslimat Adresi                          : Satın alınan ürün/hizmete Satıcı’nın web sitesinde oluşturulacak üyelik hesabı yoluyla erişilecektir.

Alıcı işbu formun ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin düzenlenmesine yönelik olarak verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Alıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu teyit ile yükümlü olmadığını ve bunların gerçeğe aykırı olması halinde Satıcı’nın bundan dolayı uğrayabileceği tüm zararlardan Alıcı’nın sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen Fatura Bilgilerinin Alıcı’dan farklı bir kişiye ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgiler uyarınca oluşabilecek hukuki ve cezai her türlü yükümlülük sipariş talebinde bulunan Alıcı’ya ait olup, bu bağlamda Satıcı’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Alıcı ve Satıcı bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

  1. SİPARİŞE KONU ÜRÜN ve/veya HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ, ÖDEME

Taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir:

Ürün/Hizmet

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

Kampanya/İndirim

Vade Farkı Bedeli

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirebilmek için Web Sitesi’nde bir üye hesabı oluşturacak ve havale yoluyla ya da iyzico sistemi aracılığıyla kredi kartı veya online kredi kartı yoluyla ödeme yapmayı tercih edebilecektir. Alıcı’nın kredi kartı ya da online kredi kartı yoluyla ödeme yapması durumunda bahse konu ödemelere ilişkin ilgili bankaya karşı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu bağlamında Alıcı [__] yoluyla ödeme yapmayı seçmiştir.

Belirtilen fiyatlar ürün ve/veya hizmetlerin siparişin oluşturulduğu anda geçerli olan fiyatlardır. Satış işleminin gereğince tamamlanması Alıcı’nın oluşturduğu siparişe ilişkin ödemeyi gereğince gerçekleştirmesi ve bu hususun Satıcı tarafından teyidi neticesinde gerçekleşmiş olacaktır.

Alıcı ödemeyi havale yoluyla yapması halinde Toplam satış bedeli tutarının tamamını aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına göndererek ödemeye ilişkin dekontu Satıcı’nın e-posta adresine iletecek, akabinde Satıcı ödemenin hesaba ulaşması halinde satış işleminin gereğince tamamlanması durumunda Alıcı’ya bu hususu teyit edeceği bir bilgilendirme e-postası iletecektir.

Alıcı’nın ödemeyi kredi kartı ile iyzico aracılığıyla yapması durumunda iyzico sistemleri uyarınca ödemenin gereğince gerçekleştiğine dair teyit Satıcı’ya ulaştığında Satıcı Alıcı’ya satış işleminin gereğince tamamlandığını teyit edeceği bir bilgilendirme e-postası iletecektir.

Ödemenin kredi kartıyla yapılması durumunda Alıcı’nın ödeme için seçtiği taksit sayısı sipariş özeti sayfasında yer alacaktır. Bankanın Alıcı’ya sunabileceği ilave taksit adetleri, taksit erteleme vb. uygulamalar tamamen Alıcı ile ilgili banka arasındaki sözleşmesel ilişki ile ilgili olup bu bağlamda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Toplam sipariş bedeli ödemenin yapıldığı kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren taksit adedine bölünerek Alıcı’nın kredi kartı hesap özetine banka tarafından yansıtılacak olup, küsurat farklarından dolayı taksit tutarlarının aylara eşit olarak dağıtılamaması mümkün olmakla, detaylı ödeme planı oluşturulması ilgili bankanın inisiyatifinde bulunmaktadır.

Satıcı’nın Alıcı’ya ürün ve/veya hizmet sunma ve satışı tamamlanan sipariş kapsamında yer alan içeriklere erişim izni verme yükümlülüğü siparişe ilişkin ödemenin gereğince yapılması ile başlayacaktır.

Alıcı tarafından yapılacak satın alma işlemine mukabil Satıcı tarafından Alıcı’ya yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura/e-fatura düzenlenerek Alıcı’nın adresine ve/veya e-posta adresine iletilecektir.

  1. ÜRÜN ve/veya HİZMETİN TESLİMİ/SUNULMASI

Satın alma işleminin gereğince tamamlanması akabinde Alıcı veya bir başkası lehine satın alma işlemi gerçekleştirildiği takdirde üyelik hesabı oluşturmak suretiyle bu kişi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) satın aldığı paketin içeriğine İnternet Sitesi üzerinden, Satıcı tarafından satın alma işlemi öncesinde İnternet Sitesi’nde ilgili ürün ve hizmete ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfada ilan edilen takvim ve/veya program detayları uyarınca belirlenen sürelerde erişime açıldıkça erişim sağlayabilecektir. Canlı çevrimiçi etkinlikler ve bu etkinliklere erişim için gerekli çevrimiçi bağlantı adresleri ile sair erişim bilgileri Satıcı tarafından Alıcı’ya veya Kullanıcı’ya ilgili çevrimiçi etkinlikten makul süre önce bildirilecek ve Alıcı veya Kullanıcı kendisine bildirilen bağlantı/erişim bilgilerini kullanarak çevrimiçi etkinliklere erişim sağlayabilecektir.

Toplu ve kurumsal alımlarda ve hediye alımlarında satın alma işlemini gerçekleştiren Alıcı’ya satın aldığı her bir ürün/hizmet paketi için aynı üründen satın aldığı miktar kadar tek seferlik bağlantı linki/şifresi veya %100 indirim kodu iletilecektir. Satın alma işlemini gerçekleştiren Alıcı bu tek seferlik bağlantı linkini/şifresini veya %100 indirim kodunu, Satıcı’nın ürün ve/veya hizmetlerini Kullanıcı ile paylaştığı takdirde anılan kişi linki/şifreyi kullanarak Web Sitesi’nde kendisi için bir üye hesabı oluşturarak satın alma işlemi tamamlanmış olan ürün ve hizmetlere erişim sağlayabilecektir. Kurumsal alımlarda Alıcı’ya gönderilecek tek kullanımlık linkler/şifreler aracılığıyla oluşturulacak üyelik hesaplarında hesapları kullanacak kişilerin profil bilgileri arasında kurum adı da yer alacaktır.

Bir kişiye birden çok Satıcı ürün ve hizmetine ilişkin aynı veya farklı zamanlarda birden çok kere tek seferlik bağlantı linki/şifresi veya %100 indirim kodu iletilmesi halinde, aynı Kullanıcı için birden çok üyelik hesabı oluşturulmaması adına, bu kişinin üyelik hesabını oluşturduğu tarihten sonra kullandığı bağlantı link ve şifreleriyle veya %100 indirim kodu ile eriştiği içerik doğruca mevcut üyelik hesabına aktarılacaktır.

Satış işlemine konu ürün ve hizmetler Alıcı’ya veya Kullanıcı’ya tamamen dijital ortamda sunulacak olup, fiziki ortamda iletilecek bir içerik barındırmamaktadır. Bu itibarla Alıcı veya Kullanıcı satın alınan ürün/hizmet kapsamında kendisine sunulacak materyale Web Sitesi üzerinden satın alma işleminin tamamlandığı tarihten itibaren iki (2) yıl süre boyunca erişim sağlayabilecektir. Bu sürenin sonunda Web Sitesi ve üyelik hesabı vasıtasıyla bahse konu içeriğe erişim sona erecektir. Satıcı hizmet kapsamında yer alan içeriğin Alıcı’ya veya Kullanıcı’ya kısmen veya tamamen alternatif ve/veya tamamlayıcı olarak bir başka platform yoluyla sunulmasına ilişkin münhasıran takdir yetkisini haiz olup, hizmetin İnternet Sitesi dışında sunulacağı durumlarda ilgili içeriğe erişimin sağlanacağı platform ayrıca bildirilecektir.

Satışı gerçekleşen ürün ve/veya hizmetten faydalanabilmek için gerekli cihaz, internet erişimi, yazılı içerik (PDF, Word vb.) okuyucu, görsel ve işitsel içerik oynatıcı programların cihazlarda kurulu ve güncel durumda bulunması, hizmetin sunulduğu/sunulacağı platformlara erişim münhasıran Alıcı’nın veya Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup bu hususlarda meydana gelebilecek eksiklik ve aksaklıklardan ve bu sebeple ürün ve hizmet içeriğine tam ve/veya zamanında erişim sağlanamamasından Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Alıcı veya Kullanıcı ürün ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü talep, yorum ve şikayetini Satıcı’nın işbu Form’da yer alan e-posta adresi aracılığıyla Satıcı’ya iletebilecektir. Satıcı bu yolla kendisine ulaşan talep, yorum ve şikayetleri gereğince inceleme ve değerlendirmeye tabi tutarak bunların niteliğine göre en kısa sürede yanıt verecektir.

Anlam ve yorumda karışıklığa sebebiyet vermemek adına, işbu Form bağlamında “Alıcı veya Kullanıcı” şeklinde belirtilen tüm ifadeler, “ürün ve/veya hizmetlerden bizzat istifade edeceği durumlarda Alıcı, satın alma işleminin bir başkası lehine gerçekleştirildiği durumlarda Kullanıcı” şeklinde yorumlanacaktır.

  1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrı maddi mallara ilişkin Sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin Sözleşmeler cayma hakkının istisnaları olarak düzenlenmiş olup; bu itibarla Taraflar işbu Form bağlamında satın alınan online eğitim paketi hizmeti bakımından cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Muhatap’ın satın aldığı hizmete ilişkin hiçbir içeriğe erişim sağlamamış, hizmet paketine dahil hiçbir materyali görüntülememiş ve/veya kendi cihazlarına kaydetmemiş ve hiçbir video ve/veya ses içerikli materyali izlemeye başlamamış olması halinde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı’ya info@akademifr.com e-posta adresi yoluyla cayma bildirimi yaparak ücret iadesi talebinde bulunabilecek ve Satıcı cayma beyanının kendisine ulaştığına dair Alıcı’yı e-posta ile bilgilendirecektir. Bu durumda Alıcı tarafından cayma bildirimine konu satın alma işlemi için yapılan ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın Satıcı tarafından, Alıcı’nın satın alma işlemini yaparken başvurduğu ödeme yöntemi ile Alıcı’ya iade edilecektir. İade süresi ilgili ödeme yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Hediye, toplu alım ve/veya kurumsal alım işlemleri bakımından Alıcı’nın bir üst fıkrada düzenlenen koşulların mevcudiyeti şartıyla cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, cayma hakkının kullanılması neticesinde Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü sonuçtan bu hakkı kullanma talebinde bulunan Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı’nun cayma hakkını kullandığı anda Kullanıcı’nın iletişim bilgilerini Satıcı ile paylaşmış olduğu durumlarda Satıcı cayma hakkının kullanıldığına dair Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

  1. FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı işbu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bağlamında satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin tüm telif ve sair fikri mülkiyet haklarının Satıcı’ya ait olduğunu ve bu bağlamda kendisinin her ne nam ve sıfat altında olursa olsun hiçbir hakkının bulunmadığını bilmektedir. Bu itibarla Alıcı Satıcı’nın açık yazılı izni olmaksızın şifrelerini ve erişimine açılan içerikleri ve bu içeriklere erişim bağlantılarını üçüncü taraflarla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, satın aldığı içeriklere çok sayıda farklı IP adresinden ulaşıldığının tespiti halinde Satıcı tarafından yazılı olarak uyarılacak olup, bu yönde bir uyarının yapılmış olup olmadığından bağımsız olarak Satıcı’nın münhasır takdirine bağlı olarak Alıcı’nın ya da hediye, toplu ve/veya kurumsal alımlar bakımından lehine satın alma işlemi gerçekleştirilen kişilerin içeriklere kısmen ya da tamamen erişimi sonlandırılabilecek, bu durumda Alıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Formun uygulanmasında ve bu bağlamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit olunan parasal sınırlar bağlamında ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  1. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

Sipariş konusu ürün ve/veya hizmetin teslimatı/sunumu için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından çevrimiçi olarak onaylanmış olması ve ürün ve/veya hizmet bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemi ile gereğince ödenmiş olması şarttır. Bu itibarla Alıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu, Form içeriğinde yer alan hususlara ilişkin açıkça ve gereğince bilgilendirilmiş olduğunu ve bu hususlara elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.