Blog

Edebiyat Felsefe Videolar

Bir metin nasıl okunur: Hermenötiğe giriş (Selami Varlık ile söyleşi)

Bir metin nasıl okunur: Hermenötiğe giriş (Selami Varlık ile söyleşi)

29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Selami Varlık ile “hermenötik” konusuna bir giriş yaptık. Bu videoda şu soruların ve daha fazlasının cevabı üzerine düşünme fırsatı bulacaksınız:

  • Modern hermenötik nedir?
  • Bir metnin anlamı yazarda mı, eserde mi yoksa okurda mı bulunur?
  • Metni sonsuz biçimde yorumlamak mümkün müdür?
  • Benden yüzyıllar önce başka bir kültürel bağlamda yaşamış örneğin Shakespeare’in yazdığı bir metni tam olarak kavrayabilmem mümkün müdür?
  • Hermenötik, bizim gibi roman okuyan, film izleyen ve bunları anlamlandırmaya çalışan sıradan okuyucuya/izleyiciye ne söyler?